top of page

Carte cadeau électronique à l'Atelier d'Arcréa

15 €

Vous ne pouvez pas vous tromper avec une carte cadeau, pour laisser la liberté de choisir ! Ecrivez un message personnalisé pour rendre ce cadeau unique. (CHEQUE CADEAU EN PAPIER, à réserver!)...
Vous ne pouvez pas vous tromper avec une carte cadeau, pour laisser la liberté de choisir ! Ecrivez un message personnalisé pour rendre ce cadeau unique. (CHEQUE CADEAU EN PAPIER, à réserver!)

15 €
20 €
30 €
40 €
50 €
60 €
70 €
80 €
90 €
100 €
150 €
200 €
Emballage cadeau

Կարդալ ավելին...

Ուզում եք գոհացնել նրան, բայց չգիտե՞ք ինչ ընտրել: Դուք իսկապես չգիտե՞ք նրա ճաշակները և ժամանակի պակաս ունեք: Խուսափեք մոլորվելուց և առաջարկեք նրան մեր էլեկտրոնային նվեր քարտը:

Գործնական և հեշտ օգտագործման համար այն թույլ կտա նրան առանց շտապելու ընտրել իր երազանքների գոհարը: Օգտագործելի է մեկ տարի և մի քանի մասով, էլեկտրոնային նվեր քարտը պատվիրելուց հետո էլեկտրոնային փոստով ուղարկվում է ձեր նախընտրած ստացողին:

  • Այն կարելի է ձեռք բերել 24 ժամ կայքում

  • Դուք անհատականացնում եք այն՝ ընտրելով ձեր հաղորդագրությունը

  • Դուք ընտրում եք այն գումարը, որը ցանկանում եք առաջարկել 15 եվրոյից մինչև 200 եվրո

  • Դուք տպում եք այն կամ ուղարկում էլեկտրոնային փոստով

Էլեկտրոնային նվեր քարտը թույլ կտա ձեր ընտրած անձին գնել այն, ինչ իրեն դուր է գալիս կայքում և  թույլ կտա վճարել ձեր գնման ամբողջ կամ մի մասի համար:
Իրոք, այն կարող է օգտագործվել մեկ կամ մի քանի անգամ:
Էլեկտրոնային նվեր քարտի գումարն ամբողջությամբ կամ մասնակի չի կարող հետ վերադարձվել: Քարտը գործում է 12 ամիս։

Այս նվեր քարտը չի փոխանցվում, չի վերադարձվում, չի վերալիցքավորվում, այն հնարավոր չէ փոխանակել կանխիկի հետ, չի կարող փոխանցվել վարկային քարտի: L'Atelier d'Arcréa-ն չի վերադարձնի կամ փոխարինի կորցրած կամ գողացված նվեր քարտերը և հրաժարվում է ողջ պատասխանատվությունից այս նվեր քարտի կորստի կամ գողության դեպքում:  Այս նվեր քարտի օգտագործումը ենթադրում է, որ ընդունում եք մեր վաճառքի ընդհանուր պայմանները:

bottom of page